De Vrouwenbazaar

De Vrouwenbazaar ondersteunt en faciliteert multiculturele vrouwen die de ambitie hebben om een eigen zaak of eigen maatschappelijk initiatief te beginnen.

De visie van de Vrouwenbazaar is er op gericht dat kennis vergaren en ervaring opdoen samen en hand in hand.

De Vrouwenbazaar

De Vrouwenbazaar is een onderneming van vrouwen met verschillende culturele achtergronden in Amsterdam Noord. De Vrouwenbazaar is ontstaan vanuit een behoefte aan betaald werk die leeft bij vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving zijn een goede opleiding en betaald werk van groot belang. Niet iedereen slaagt erin om dat voor elkaar te krijgen.


Let’s build something together!